Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Elevundersøkinga

Takk til alle dere som har delteke i elevundersøkinga. Dersom det er nokon som ikkje har fått svart på denne - snakk med kontaktlæraren dykkar.