Høyanger vidaregåande skule
Elevundersøkelse

Elevundersøkinga 2021

Høyanger vgs gjennomfører undersøkinga på alle trinn ila veke 49.

Undersøkinga gir eleveane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Resultatet frå undersøkinga vert brukt av skulen til å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane, og det er viktig for oss at flest mogleg deltek.

Informasjonsskriv til foreldre og føresette 

 

Helsing Torill Thorbjørnsen

rektor