Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre

Elevrådet 2019/2020

Skulen vel tillitsvalde pr klasse og elevråd etter skulestart i august/september

Elevrådstyret ved Høyanger vgs 2019/20

Leiar      
Nestleiar      
Styremedlem      
Vara      
Vara      
Vara      

 

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker