Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
5 elever ved Høyanger vgs som utgjør elevrådsstyret

Håkon, Marus, Amalie, Rune og Trym

Elevrådet 2019/2020

Skulen har i dag gjennomført val av elevrådsstyre og diverse andre utval ved skulen samt val av representantar til ungdomsrådet i Høyanger kommune.

Elevrådstyret ved Høyanger vgs 2019/2020

Leiar Amalie Strandos Måredal 2ELA 91571057
Nestleiar Håkon Østerbø 3STA 90607155
Styremedlem Marcus Hansen 2FRA 99242809
Styremedlem Rune Ullebø 1STA 48394060
Styremedlem Trym Høyvik 1STA 48353527
Vara Tilde Ullebø 2ITA 98153517
Vara Marius Varden Fossen 2STA 94138840
Vara Catalina Farias 1HOA 45164584

Liste med alle tillitsvalde / Råd og utval ved skulen