Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre

Elevrådet 2021/2022

Kvar klasse skal velje ein tillitsvald + vara. Konstituering av elevrådet ved Høyanger vgs vart gjennomført måndag 6. september.

Elevrådstyret ved Høyanger vgs 2021/2022 

Leiar Arzinio S. Dela-Cruz 2PINA 46760231
Nestleiar Knut Osland Øygard 3STA 97533188
Styremedlem Hedda Ølmheim 2STA 45225344
Styremedlem Amalie H. Fredriksen 2HEAA 40528485
Styremedlem Joachim S. Fjetland 1HOA 47800290
Vara: Hedda Hedda Andrine I. Skaar 3STA 91109502
Vara: Amalie Benjamin R. Lyeng 2ELEA 90255528
Vara: Joachim Ariana H. Rasdal 1STA 95361756


Oversikt - alle tillitsvalde og vara pr klasse + repr i ulike råd og utval

Kontakt

Elevrådskontakt 
Reidun Taule
reidun.taule@vlfk.no
57 63 77 86

Relaterte lenker