Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort
Logo for pocketID

Elevkort

Alle elevar skal ha eit bevis for at dei er elev ved skulen

Vi skal forsatt ha PocketID (digitalt skulebevis) istaden for kort dette skuleåret. 

No er alt klart for at elevane kan laste ned PocketID.
Eleven må sjølv laste ned løysinga Pocket ID via AppStore eller GooglePlay på sin private mobil. Eleven nyttar sin Feide ID for å logge seg på løysinga (e-xxxxxx). Når eleven har logga seg inn må han/ho verifisere bilete (tatt på skulen). Når eleven har fullført prosedyren vil elevkortet vere m.a. godkjent legitimasjon ved eksamen og på buss/båt. 
PS!! Elevar som har teke elevbilete på skulen får ikkje ta "sjølvportrett".  Vi har vald å gjere det slik fordi alt for mange ikkje følgde "oppskrifta" i fjor. Noko som førte til mykje ekstraarbeid med godkjenning av bileta
Dersom nokon får problem eller ikkje får det til kan "superbrukar", IKT lærling Kim eller Reidun kontaktes.

Lukke til!

Meir informasjon om nedlasting av PocketID

Dei som absolutt ikkje vil ha ID på mobilen kan bestille plastkort ved å ta kontakt med Reidun på kontoret. Eleven må sjølv betale for kortet.  Det kostar kr 50,-.

Kontakt

Sentralbord / kontoret
postmottak.hoyangervgs@sfj.no
57 63 78 00