Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort
Høyanger vgs sin skulelogo

Høyanger vgs sin skulelogo

Studentbevis

Alle elevar skal ha eit bevis for at dei er elev ved skulen

Visma in school (VIS) som er det nye skuleadministrasjonssystemet til VLFK har ei løysing for studentbevis  Både elevar og tilsette skal nytte dette systemet neste skuleår (21/22)
Studentbeviset vert tilgjengeleg via VIS sin mobilapp for elevar.

Vi legg ut meir informasjon om denne løysinga når det er klart

Studentbevis på mobil.png
Eksempel på studentbevis neste skuleår

Kontakt

Kontoret
posthoyv@vlfk.no
Tlf: 57 63 78 00