Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort

Elevkort

Alle elevar får utdelt elevkort/skulebevis som brukast som ID-kort og til utskrift og kopiering.

Elevkort til nye vg1- elevar vert bestilt kvar haust, etter at skulefotograferinga er gjennomført. I år er fotografering onsdag 4. september.

Kontoret handsamar bestilling og distribusjon av korta.  Dersom du mistar elevkortet kan vi på kontoret hjelpe deg med å bestille nytt.  Rekning for nytt kort vert sendt til heimeadressa.

Elevar som har kort frå før får utdelt oblat med gyldig årstal som dei limar på kortet sitt.  De får oblat på kontoret.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Sentralbord / kontoret
postmottak.hoyangervgs@sfj.no
57 63 78 00