Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort
Logo PocketID

Skulebevis

Alle elevar skal ha eit bevis for at dei er elev ved skulen

Visma in school (VIS) som er det nye skuleadministrasjonssystemet til VLFK har ei løysing for studentbevis  Denne løysinga er dessverre ikkje klar til bruk inneverande skuleår.
Dvs at vi også i for skuleåret 2021/22 skal bruke PocketID

Eleven må sjølv laste ned løysinga Pocket ID via AppStore eller GooglePlay på sin private mobil. Eleven nyttar sin Feide ID for å logge seg på løysinga (e-xxxxxx). Eleven skal nytte foto som er teken av skulen.  Desse er no tilgjengeleg i løysinga for gamle elevar og nye vg1 elevar.  Elevar som ikkje har teke bilete enda, vil få tilgang så snart dei har vore til fotografering. Info om løysinga vert og lagt ut på TEAMS.

Slik gjer du det

Hugs dette når du skal ta bilete


Vi minner om tilbodet om Kringom sitt ungdomskort for elevar mellom 16 og 20 år
Ungdomskortet gjeld for eit uavgrensa tal reiser i 30 dagar frå kjøpsdato, og gjeld i heile Vestland fylke. Dersom du tek til i vidaregåande opplæring i august, men fyller 16 år seinare på året, kan du likevel kjøpe ungdomskort frå skulestart.  Kortet kostar kr 370,-
Les meir om kortet og om bestilling

Kontakt

Kontoret
posthoyv@vlfk.no
Tlf: 57 63 78 00