Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevforsikring

Elevforsikring

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teika ulukkesforsikring som gjeld for elevar i vidaregåande opplæring

Forsikringa er via selskapet AIG og dekker ulukker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser. Ved medisinsk invaliditet vert det dekka opp til 5 G. Ved død vert utgifter til gravferd opp til 1 G dekka. Ta kontakt med skuleleiinga dersom du har spørsmål

Kontakt

Torill Thorbjørnsen
Rektor
torill.thorbjornsen@sfj.no
57 63  77 87 / 415 30 762