Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Elev-PC

Elev-PC

Alle VG1 elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev stønad til kjøp av berbar PC eller Mac gjennom eigne ordningar til elevar som byrjar på VG1

Alternativ 1

Du kan ta med ei berbar maskin du har frå før, eller kjøpa ei maskin sjølv:

Maskina må minst ha Windows XP, eller nyare windows, OS X eller Linux, samt antivirus installert. Nettbrett med ios, Android eller Windows rt kan du diverre ikkje nytta som elev-pc hjå oss.

Alternativ 2

Du kan kjøpe berbar datamaskin gjennom fylkeskommunal ordning for elev-pc.

Fylkeskommunen subsidierer då maskina slik at den vert rimelegare å kjøpe.

Klikk på overskriftene, for å lese alt om ordninga:

Tips ein ven Skriv ut