Illustrasjonsbilde

Elev-PC til nye VG-1 elevar

Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Nye elevar som startar i VG1 for fyrste gong kan kjøpe subsidiert elev-pc gjennom Atea.

Informasjon om Elev-PC og bestilling

Du kan bestille elev-pc heilt fram til 30. november. Du kan difor starte skuleåret med ei maskin du har frå før og sjå om den er god nok før du eventuelt bestiller ny pc gjennom ordninga.