Nærbilete av svart tastatur med kvite bokstavar

Foto: Mikkel Rønne/Creative Commons

Elev-PC 2020/2021

Måndag 6. juli.2020 åpner ein for bestilling av elev-pc for kommande skuleår

Maskinene vert i år levert av Komplett.no og elevane kan velje mellom tre modellar. To ulike Windows-maskiner eller ei Mac-maskin.

Meir nformasjon om elev-pc, bestilling og kjøpsvilkår ligg på heimesida til Vestland Fylkeskommune