Høyanger vidaregåande skule
Elever i et eksamenslokale

Eksamen 2020

Alle skriftlege eksamen for videregående skule er avlyst.

Regjeringen har bestemt å avlyse all skriftlege eksamen i videregående skule våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen er avlyst.
Regjering vil vurdere om det vil vere mogleg å gjennomføre munnleg eksamen. Beslutning vedr. dette kjem etter påske.

Eksamen for privatistar utredes vidare
Kunnskapsdepartementet ser nå på moglege løysningar for at privatistane skal kunne ta eksamen. Det kjem meir info om dette når dei veit meir.

Meir informasjon frå UDIR om avlyst eksamen