Elever i et eksamenslokale

Eksamen 2020 - ny info!

Alle skriftlege eksamen for videregående skule er avlyst.  Den 21. april vedtok ein og å avlyse munnleg, munnleg- praktisk og praktisk eksamen (tverrfagleg) for våren 2020

Regjeringa har bestemt å avlyse all skriftlege eksamen i videregående skule våren 2020. 
Den 21. april vart det bestemt å avlyse all munnleg eksamen i tillegg.

Meir informasjon frå Udir om eksamen, standpunkt og vitnemål


Når det gjelder privatisteksamen skal desse gjennomførast. 

Udir har publisert ein veileder om smittevern for privatisteksamen