Foto av ein ung gut i samtale med ein bussjåfør på veg inn i bussen. Biletet er teke frå inni bussen og mot frontruta. Utanfor ser vi både bilar og folk på ein parkeringsplass.

Busstreiken er over!

Streiken er over og busstrafikken vil vere i gang frå kl. 12.00 og utover så snart det er praktisk mogleg.

Ein må rekne med forseinkningar og driftsforstyrrelsar utover dagen. Sjå Kringom.no for oppdatering og meir informasjon.