Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Bortebuarstipend skuleåret 2020/2021 (gjeld elevar frå Høyanger kommune)

Høyanger kommune har stipendordning til elevar frå kommunen som går på Høyanger vidaregåande skule, men som ikkje kan nytte offentleg transport til og frå heimen.

Retningslinjer for stipendordninga 

Søknadsfrist er sett til 1. september 2020 og søknad sendast til:

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger

Eller til: postmottak@hoyanger.kommune.no

Søknaden merkast bortebuarstipend