Høyanger vidaregåande skule
Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Bortebuarstipend skuleåret 2019/2020

Høyanger kommune har stipendordning til elevar frå kommunen som går på Høyanger vidaregåande skule, men som ikkje kan nytte offentleg transport til og frå heimen.

Søknadsfrist er sett til 20.august 2019 og søknad sendast til:

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger

Eller til: postmottak@hoyanger.kommune.no

Søknaden merkast bortebuarstipend

Retningslinker for bortebuarstipendet