Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Bortebuarstipend frå Høyanger kommune

Høyanger kommune har stipendordning til elevar frå kommunen som går på Høyanger vidaregåande skule, men som ikkje kan nytte seg av offentleg transport til og frå heimen.

Meir informasjon om bortebuarstipendet og retningslinjer

Søknadsfrist er 1. september og søknaden skal sendast il Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller på e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no