Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Bibliotek
Hjørnesofa på skulebiblioteket

Hjørnesofa på skulebiblioteket

Skulebiblioteket

Høyanger vgs har nyleg oppgratert skulebiblioteket. Vi har fått nye møblar og koslege sittegrupper. Her kan ein velje å arbeide individuelt eller i grupper.
Biblioteket er ope alle skuledager frå 08:00 - 15:30.

Det er skulebibliteket som lånar ut lærebøker til elevane.  Alle må vere registrert og signere avtale for utlån. Dersom eleven er under 18 år må føresette skrive under og.

Skulebiblioteket er alltid ope i skuletida, og er ein stad kor du som elev kan sitje å arbeide i tillegg til å låne bøker, leige film eller lese aviser/tidskrifter

I tillegg til fagbøker har vi og eit godt utval av gamle klassikarar og nye bøker.  Vi har romanar og lettleste bøker.

NYTT DETTE SKULEÅRET:  Elektronisk signering av lånekontrakt.  Alle elever som låner bøker må gå inn på denne.

Elevane følgjer ein link til eit digitalt skjema. Skjemaet krev autentisering med MinID/BankID ved opning, og aktuelle personaliafelt blir automatisk preutfylt. Det er i tillegg ein innebygd alderssjekk slik at alle under 18 må oppgi føresettinformasjon. Ved innsending blir skjemaet signert digitalt, og dersom eleven er under 18 blir det i tillegg sendt eit signeringsoppdrag til den føresette. Etter signering er utført blir innsendinga importert til eleven si mappe i ePhorte. Journalpostane vi ha følgjande tittel: Lånekontrakt for elevar i  vidaregåande opplæring.

 Eleven sin dokumentasjon på innsendt signering er kvitteringa dei får ved signering. Denne vert sendt dei på e-post.
 

Bibliotekaren er til stades på desse tidene:

Måndag 09:00-11:05
Onsdag    12:20-15:00
Torsdag 10:20-11:20
Fredag 08:30-12:00


Nye elevar ved skulen får opplæring i bruk av skulebiblioteket. Det skjer i september.Dersom bibliotekaren ikkje er tilstades kan kontoret hjelpe deg.