LO besøk i kantina

Torbjørn Vereide

Besøk frå LO

I dag hadde skulen besøk av Sogn og Fjordane LO ved Torbjørn Vereide

Vereide orienterte alle elevane om rettar og pliktar i arbeidslivet.  

Informasjonsmøte kom i stand i samband med den internasjonale arbeidardagen, og sidan det er mange elevar som er på veg inn i sommarjobb og læreplass, ønska LO å gjere dei kjend med nokre av dei mest grunnleggande reglane. 

Orienteringa var på 15 minutt og gjekk føre seg i skulekantina.

LO i kantina