Illustrasjon av mennesker i ulik farge som står i ring

Aktivitetstilbod

Miljøkoordinator ved Høyanger vgs og miljøkoordinator ved Høyanger skule jobber med eit prosjekt som er retta mot ungdom på skuletrinn 8-13.  Dei ønskjer å få i gang fritidsaktivitetar for dei skuleelevane som ikkje driv noko form for organisert idrett, eller er med på nokon anna organisert aktivitet på fritida.

I samband med dette vil dei gjere ei kartleggjing og har laga eit informasjonsskriv og spørjeundersøkjing som dei ønskjer at elevane som er i denne gruppa skal svare på.

Infoskriv og spørjeskjema om aktivitetstilbod for ungdom 8-13 i Høyanger kommune

Vi håpar at så mange som mogleg tek seg tid til å lese og fylle ut skjemaet.

 

Helsing Alex og Guro