Oppstillingsbilete av klasse 1TPA

Litt om skulen vår

Høyanger vgs. held til i eit moderne skulebygg sentralt i Høyanger, tett ved Høyangerbadet og idrettsanlegget. Vi har 156 elevplassar og er omlag 40 tilsette. I tillegg har vi vaksenopplæring innan helse- og oppvekstfag. Skuleåret 2022/23 har vi også tilbod om påbygging til generell studiespesialisering.
Elevar sit i skulekantina

Skulestart 2022

Første skuledag er måndag 15. august kl. 08:30. Nye og gamle elevar møter i kantina som ligg ved hovudinngangen. Her vert du teken i mot av rektor som ønskjer deg velkomen til skulen. Deretter går alle klassevis til klasseromma i lag med kontaktlærar. Vi gler oss til å sjå deg!
Elevar i klasserom

Miljøet på skulen vår

Det er viktig for oss at du skal trivast på skulen. At skulen er liten gjer det lettare for deg å bli kjent med andre elevar og dei tilsette. Vi er opptatt av at miljøet ved skulen er trygt og godt for alle og at alle er hyggeleg mot kvarandre.

Aktuelle saker

08.08.2022

Foreldremøte

Høyanger vgs inviterar til foreldremøte onsdag 24. august 2022

Bilde av Høyanger vgs
06.07.2022

Høyanger kommune tilbyr bortebuarstipend

Stipendet vert gitt til elevar ved Høyanger vidaregåande skule som må bu på hybel.  Du må ha ungdomsrett, og ha rett på inntaksområde-poeng til skulen for å kunne søkje.

Høyanger kommune sitt kommunevåpen
07.06.2022

Info om inntaket for skuleåret 2022/23

Viktige datoar angåande inntaket

Kalender og lupe