Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering

Studiespesialisering

09. desember 2015

Ved Høyanger Vidaregåande Skule er det viktig for oss at alle blir sett. Vi legg mykje arbeid i å legge til rette for eit godt læringsmiljø og eit inkluderande skulemiljø. Målet er å gje deg ei god tid som elev ved skulen og samstundes førebu deg til vidare studium.

Dagny Nesse

Dagny

04. februar 2019

– SMÅTT ER SMART!