• Lina og Benjamin 2ELA

  SIGER TIL BENJAMIN!

  Benjamin Wolff gjekk like godt heit til topps i fylkesmeisterskapen i yrkesfag. Han deltok i elektrikarfaget i lag med Lina D. Haugsbø frå Høyanger vgs og åtte andre deltakarar frå fem ulike elektroklassar.

 • Elever i kantina

  NETTVETT

  Høyanger vgs. ønskjer å halde trykket opp når det gjeld nettvett hos elevane.  På starten av kvart skuleår vert det satt av tid til å snakke med nye elevar om korleis forveningar skulen har til elevane sin nettbruk. 

 • Benjamin og Lina 2ELA

  Fylkesmeisterskapen i yrkesfag

  Høyanger vgs. deltek med to elevar i Fylkesmeisterskapen i yrkesfag som vert arrangert i Sogndal onsdag 14. februar.

Fleire saker ›