Lektor2: R-besøk til Aanderaa
Aanderaa_elevar_200
Som første gruppe ut i Lektor2-satsinga til Høyanger vgs var R2-gruppa på studietur til Bergen. Stikkord: Vektorrekning og Mercedes R-klasse.
2015.03.30 [Les meir...]
Ledige stillingar skuleåret 2015/16
hvgs_oversikt_200.jpg
For skuleåret 2015/16 har skulen ledig stilling undervisningsstilling innan Fellesfag, primært norsk og engelsk 100%, Realfag 100% og Lærling - IKT dataelektronikar-/ IKT faget.
2015.03.30 [Les meir...]
Koseleg påskelunsj
paskelunsj200
med franskklassen i 1STA
2015.03.26 [Les meir...]
Krafttak mot kreft
Russ krafttak for kreft
Raudrussen ved Høyanger vgs. samlar inn pengar til kreftforeninga
2015.03.05 [Les meir...]
Søknadsfrist Lånekassen vår 2015
Lånekassen
Fristen for å søkje om stipend og lån for vårsemesteret 2015 er 15. mars. Det er også fristen for å melde frå om endringar.
2015.03.03 [Les meir...]
Open skule 2015
Videofilm
Høyanger vidaregåande skule arrangerer open skule tysdagar frå kl. 17:00 til 20:00
2015.01.22 [Les meir...]
Ny 10. klasse frå Høyanger skule er på plass
Logo 1-13
Frå og med i dag og 4 veker framover skal 10B ha undervisninga si ved Høyanger vgs.
2015.01.19 [Les meir...]
Høyanger vgs. arrangerer lesekonkurranse
Bøker
Lesekonkurransen er eit i samarbeid med Høyanger bibliotek
2014.12.03 [Les meir...]
Julefrukost
Frukost fs
Tysdag 2. desember vart det servert julefrukost i kantina til elevane og tilsette
2014.12.02 [Les meir...]
Utplassering av vg2 elevar
skiftenøkkel
I veke 47 og 48 er elevar som går vg2 industriteknologi og elektrofag ute i praksis
2014.11.17 [Les meir...]
Melding frå Lånekassen
Lånekassen
15. november - er søknadsfrist hausten 2014
2014.11.10 [Les meir...]
UE programmet "frå utdanning til jobb"
UE.PNG
Alle elevane på vg2 yrkesfag deltek i UE programmet "frå utdanning til jobb"
2014.11.06 [Les meir...]
Prosjekt Høyangerskulen 1-13. No er vi i gang!!
Logo 1-13
Høyanger kommune og Høyanger vidaregåande skule er no godt inne i samarbeidsprosjektet Høyangerskulen 1.-13. Målet for prosjektet er å lage ein modell for eit utvida samarbeid mellom skulane.
2014.11.06 [Les meir...]
Ungt Entrepenørskap ved Høyanger vgs.
UE.PNG
Ungt Entreprenørskap (UE) er ein ideell, landsomfattande organisasjon som i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar arbeider for å utvikle born og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv. I løpet av november skal Høyanger vgs. gå gjennom tre tema: 1) Frå utdanning til jobb 2) Sogn og Fjordane i verda 3) Sjef i eige liv.
2014.11.06 [Les meir...]
Google søk
Diverse

ungdotno

 

ny_giv

 

Skulerelaterte lenkjer