Søknadsfrist Lånekassen vår 2015
Lånekassen
Fristen for å søkje om stipend og lån for vårsemesteret 2015 er 15. mars. Det er også fristen for å melde frå om endringar.
2015.03.03 [Les meir...]
Open skule 2015
Videofilm
Høyanger vidaregåande skule arrangerer open skule tysdagar frå kl. 17:00 til 20:00
2015.01.22 [Les meir...]
Ny 10. klasse frå Høyanger skule er på plass
Logo 1-13
Frå og med i dag og 4 veker framover skal 10B ha undervisninga si ved Høyanger vgs.
2015.01.19 [Les meir...]
Høyanger vgs. arrangerer lesekonkurranse
Bøker
Lesekonkurransen er eit i samarbeid med Høyanger bibliotek
2014.12.03 [Les meir...]
Julefrukost
Frukost fs
Tysdag 2. desember vart det servert julefrukost i kantina til elevane og tilsette
2014.12.02 [Les meir...]
Utplassering av vg2 elevar
skiftenøkkel
I veke 47 og 48 er elevar som går vg2 industriteknologi og elektrofag ute i praksis
2014.11.17 [Les meir...]
Melding frå Lånekassen
Lånekassen
15. november - er søknadsfrist hausten 2014
2014.11.10 [Les meir...]
UE programmet "frå utdanning til jobb"
UE.PNG
Alle elevane på vg2 yrkesfag deltek i UE programmet "frå utdanning til jobb"
2014.11.06 [Les meir...]
Prosjekt Høyangerskulen 1-13. No er vi i gang!!
Logo 1-13
Høyanger kommune og Høyanger vidaregåande skule er no godt inne i samarbeidsprosjektet Høyangerskulen 1.-13. Målet for prosjektet er å lage ein modell for eit utvida samarbeid mellom skulane.
2014.11.06 [Les meir...]
Ungt Entrepenørskap ved Høyanger vgs.
UE.PNG
Ungt Entreprenørskap (UE) er ein ideell, landsomfattande organisasjon som i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar arbeider for å utvikle born og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv. I løpet av november skal Høyanger vgs. gå gjennom tre tema: 1) Frå utdanning til jobb 2) Sogn og Fjordane i verda 3) Sjef i eige liv.
2014.11.06 [Les meir...]
Hospitering
info
I veke 44 skal Høyanger vgs. ta i mot 10. klassingar frå Høyanger og Balestrand kommune
2014.11.06 [Les meir...]
Prosjekt Høyangerskulen 1-13
Logo 1-13
I samband med prosjektet "Høyangerskulen 1-13" skal 10. klassane ved Høyanger skule ha undervisninga si ved Høyanger vgs. Første gruppe kjem allereie måndag 20.oktober.
2014.11.06 [Les meir...]
Brannvernkurs for tilsette
brannvernkurs
Fredag 19. september arrangerte skulen brannvernkurs for alle tilsette
2014.09.19 [Les meir...]
Frisørelevane med eigen stand
Gaularm forside
Frisørelevane ved Høyanger vgs. kvir seg ikkje. Etter berre vel ein månads undervisning stilte dei opp med eigen stand på Gaularmarknaden på Sande laurdag 13. september.
2014.09.17 [Les meir...]
Google søk
Diverse

ungdotno

 

ny_giv

 

Skulerelaterte lenkjer