• Skulebuss

  Søknad om skuleskyss 2017/2018

  Dersom avstanden mellom heim/hybel og skule er 6 km eller meir har du rett på skuleskyss. Som elev ved ein vidaregåande skule skal du kvart år søkje skuleskyss.

 • Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

  Nytt skuleår nærmar seg

  Lurer du på når du får svar på kva du kjem inn på? Her er informasjon om inntak, elev-pc og lånekassen. Du får svar på kva du har kome inn på 5. juli. Då er førsteinntaket klart. Dei som ikkje får tilbod om plass i førsteinntaket eller ikkje kjem inn på førstevalet sitt i denne omgangen, får ein ny sjanse i andreinntaket 28. juli. ...

 • Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

  Møtefredagar 2017/2018

  Møterfredagane for Høyanger vgs er no fastsett

Fleire saker ›