• Festfrisyre på dokke

  Frisørlinja

  Elevane på 2FRA har snart studert frisørfaget i 4 månader.  I løpet av denne tida har dei jobba med ulike teknikkar og skal m.a. lage ei mappe der arbeida er dokumentert. Dette vert utført på dokkehovud, og her kan du sjå nokre bilete av dei fantastikse frisyrane elevane har laga..  I tillegg er elevane så smått byrja å ta i mot kundar 1-2 gonger i...

 • Nisse

  Julefrukost

  Tysdag 6. desember inviterar skulen elevar og tilsette til ein felles julefrukost i kantina frå kl. 07:45-09:00.  Vi tenner lys og syng julesongar.

 • Bilete av eit paragrafteikn

  Fråværsreglementet - går vekk frå lokale reglar

  Opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane har no bestemt at elevane her i fylket må rette seg etter det nasjonale fråværsreglementet i vidaregåande skule. Regelverket vart endra dette skuleåret, og elevar kan ha maksimalt ti prosent fråvær i kvart fag. Fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane ynskte at køyreopplæring skulle telje som gyldig fråvær, men fek...

Fleire saker ›