Fekk prosjektmidlar
Ring om hvgs
Høyanger vgs.har fått tildelt kr 250.000,- frå Utanningsdirektoratet i samband med prosjektet "Høyangerskulen1-13"
2014.06.30 [Les meir...]
INNTAK 2014
Dato
Viktige datoar ang. inntak
2014.06.30 [Les meir...]
Ny hybelbrosjyre for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring
Hybel 2
Fylket har laga ei ny hybelbrosjyre for potensielle hybelbuarar i vidaregåande opplæring.
2014.06.12 [Les meir...]
I dag har skulen markert verdas tobakksfrie dag
Tobakk
Elevane fekk nyttig informasjon og deltok i ulike konkurransar.
2014.06.06 [Les meir...]
Verdas tobakksfrie dag
Røykfri
Skulen markerar den tobakksfrie dagen 2. juni
2014.05.27 [Les meir...]
Elevar ved skulen friska opp ramper
Rampe 1
Klasse 1DHA og lærar Dan Longfellow har delteke i eit oppussingsprosjekt
2014.05.27 [Les meir...]
Sommarfest 2014
Grilling fs
Datoen for den årlege sommarfesten er no klar
2014.05.12 [Les meir...]
"Ny" rektor ved skulen
Torill
2014.05.05 [Les meir...]
Næringsreise på Høyanger sørside
Osland Havbruk gruppebilde
Kva endringar har skjedd i jordbruket dei siste 50-60 åra, og korleis ser ein topp moderne fjøs ut? Kva meiner ein med «blå næringar» og kva er siste utviklinga innan fiskeoppdrettsnæringa?
2014.05.06 [Les meir...]
Ledig stilling
hvgs_oversikt_200.jpg
For skuleåret 2014/15 har skulen ledig stilling undervisningsstilling innan Elektrofag - 150%, Deltid / heiltid
2014.05.02 [Les meir...]
Comenius 3 i Bilbao
Bilbao elevar
Denne veka er tre elevar frå 2STA i Bilbao saman med Erlend, Iris og Torill
2014.04.10 [Les meir...]
35 år ved skulen
kake
I dag har vi feira Olly som har vore tilsett ved skulen i 35 år.
2014.04.04 [Les meir...]
Trafikkdag ved Høyanger vgs
Veltepetter
Den årlege trafikkdagen for raudrussen og svartrussen vert arrangert torsdag 3. april
2014.03.27 [Les meir...]
Krafttak mot kreft
Russ krafttak for kreft
Russen gjorde ein solid innsats i samband med innsamlingsaksjonen
2014.03.21 [Les meir...]
Google søk
Diverse

ungdotno

 

ny_giv

 

Skulerelaterte lenkjer