• Rubics kube, logo til Erasmus+

  Sverige neste!

  I veke 39 reiser Amalie, Marcel (begge 3STA) og Sindre (2ELA) og Erlend (lærar) frå HVGS til Knut Hahn Gymnasium i Ronneby, Sverige. Ronneby er ikkje berre vertsskap for det sjuande møte i vårt 3 årige Erasmus+ prosjekt, men også vennskapsby med Høyanger.

 • Illustrasjon av mennesker i ulik farge som står i ring

  Aktivitetstilbod

  Miljøkoordinator ved Høyanger vgs og miljøkoordinator ved Høyanger skule jobber med eit prosjekt som er retta mot ungdom på skuletrinn 8-13.  Dei ønskjer å få i gang fritidsaktivitetar for dei skuleelevane som ikkje driv noko form for organisert idrett, eller er med på nokon anna organisert aktivitet på fritida.

 • Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

  Nytt skuleår nærmar seg

  Lurer du på når du får svar på kva du kjem inn på? Her er informasjon om inntak, elev-pc og lånekassen. Du får svar på kva du har kome inn på 5. juli. Då er førsteinntaket klart. Dei som ikkje får tilbod om plass i førsteinntaket eller ikkje kjem inn på førstevalet sitt i denne omgangen, får ein ny sjanse i andreinntaket 28. juli. ...

Fleire saker ›