• Elevar på samfunnshuset

  Fagdag med UE Sogn og Fjordane for 70 elevar

  Ungt Entreprenørskap (UE) samlar årleg elevar som er med i ungdomsbedrifter til kurs

 • Smilande ungdommar som hoppar opp i lufta med hendene i veret

  Middagtilbod til dei som bur på hybel

  Kvar tysdag lagar milijøkoordinator, Vigdis Olsen, varm middag til dei elevane som bur på hybel

 • Fotokonkurranse klima

  Fotokonkurranse - klimaomstilling - vinn kr 5000,-

  Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til fotokonkurranse med klimaomstilling som tema. Fristen for å sende inn bilete er 6. november. Det blir plukka ut ti finalistar. Vinnarbilete vinn 5000 kr og blir framsidebilete på den nye regionale planen for klimaomstilling, som Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtek i 2018. Dei andre finalistane vinn pre...

Fleire saker ›